Menig directeur of HR-manager zit met de handen in het haar. Medewerkers moesten tijdens de Covid-19 pandemie gedwongen thuiswerken, maar zijn inmiddels zo gewend geraakt aan die vrijheid dat ze het als een recht zijn gaan zien. Vooral op afdelingen als de Financiële Administratie en IT staan bureaus stof te vangen. Medewerkers willen niet meer naar kantoor, wat nu?

Overtuigende argumenten om thuis te werken

En de argumenten die medewerkers noemen om kantoor te mijden zijn goed en overtuigend. Het scheelt in reistijd, voor sommige mensen wel drie uur per dag. Tijd die veel efficiënter besteed kan worden simpelweg door te werken. En voor velen geldt dat openbaar vervoer en filerijden als noodzakelijk kwaad gezien worden, niet als hun favoriete onderdeel van de dag. En bedenk even wat een aanslag het is op het milieu.

Daarnaast wordt vaak de ik-kan-thuis-lekker-geconcentreerd-mijn-werk-afmaken kaart getrokken. Ja, het klopt dat op een werkkamer thuis, wanneer de kinderen naar school zijn, het vaak makkelijker concentreren is dan in een overvolle werktuin. En de dooddoener van iedere discussie is wel dat thuiswerken zo goed is voor de werk-privé balans. En gelukkige werknemers zijn nu eenmaal productiever.

Ondanks het lichte sarcasme, meen ik dat dit stuk voor stuk goede argumenten zijn voor het werken vanuit huis. Maar hoewel we allemaal gedrild zijn om het tegenovergestelde te geloven: productiviteit en efficiëntie zijn niet het enige dat telt. Er zijn ook redenen om juist wel op kantoor te zijn.

#1: Nieuwe medewerkers moeten ingewerkt worden.

Juist tussen collega’s zitten en horen waarover ze met elkaar praten, maakt dat nieuwe medewerkers snel tractie krijgen. Uit medewerkersonderzoeken komt naar voren dat vooral jonge medewerkers de behoefte hebben om ergens bij te horen en collega’s te ontmoeten op kantoor. Zo horen ze wat er speelt en kunnen ze laten zien wat ze in hun mars hebben.

#2: Kantoor is meer dan een werkplek.

Het is ook de plek waar je collega’s ontmoet. En ook al leidt het sociale aspect van kantoor soms af van werk, het draagt wel bij aan een vorm van binding met elkaar en met de organisatie. Een grote groep medewerkers heeft het kantoorleven tijdens de Covid-19 pandemie enorm gemist. In themametingen over dit onderwerp geven ze aan dat ze in die periode erg eenzaam waren. Iets dat niet op te vangen valt met digitale overleggen.

#3: Een goede werk-privé balans kan ook doorslaan.

Wat begint met wasjes draaien onder werktijd, kan ook eindigen aan de andere kant van het spectrum waar na het afronden van alle huishoudelijke taken er misschien nog een uurtje gewerkt wordt. Eerlijk is eerlijk; niet alle medewerkers kunnen de vrijheid van thuiswerken aan en moeten tegen zichzelf beschermd worden.

Wat kunnen we doen?

De oplossing ligt zoals altijd ergens in het midden. Laten we voorop stellen dat medewerkers geen rechten kunnen ontlenen aan een noodzakelijke maatregel in een tijd van overmacht. We kunnen tegelijkertijd niet ontkennen dat deze tijd van overmacht ons gedwongen heeft na te denken over de manier waarop we werken. En het lijkt erop dat bepaalde ontwikkelingen op dit vlak een enorme versnelling doorgemaakt hebben.

Organisaties die succesvol met dit vraagstuk omgaan vertonen een rode draad in hun beleid. Die rode draad ziet er als volgt uit:

#1: Er is minimaal één dag per week dat alle medewerkers op kantoor zijn. Mochten er plenaire vergaderingen en teambuildingsactiviteiten zijn dat worden die standaard op deze dag gepland.

#2: Er wordt onderscheid gemaakt tussen afstemmingsvergaderingen en creatieve vergaderingen. De eerste categorie kan door medewerkers digitaal bijgewoond worden, voor de laatste categorie moet iedereen fysiek bij elkaar zijn.

#3: De manager heeft het laatste woord. Een manager is verantwoordelijk voor de prestaties van haar team. Zij maakt daarom de uiteindelijke inschatting wie er hoeveel tijd per week buiten kantoor mag werken.

#4: En last but not least, de organisaties die succesvol met dit vraagstuk omgaan, onderzoeken hoe techniek en inrichting van de kantoorruimte kunnen bijdragen aan een fijne werkomgeving. Tot grote opluchting van de grote groep mensen die snel overprikkeld is, zullen we de klassieke kantoortuin in de nabije toekomst steeds minder tegenkomen.

Lees verder:

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193