‘Medewerkers zijn je kapitaal. In ons geval geldt: blije medewerkers zorgen voor blije huurders. Het is daarom essentieel het werkklimaat continu onder de loep te nemen,’ aldus Lonneke Koenders van Woonzorg Nederland. Volgens Woonzorg Nederland kun je pas concreet met de werkomgeving en het werkgeluk aan de slag als je inzicht hebt in de behoeften van medewerkers. Woonzorg verkrijgt dit aan de hand van medewerkersonderzoeken én pulse metingen, waarvoor de organisatie een beroep op De Barn doet.

‘We hebben gemerkt dat hoog inzetten op werkgeluk leidt tot meer plezier en betrokkenheid, met als resultaat minder ziekteverzuim en verloop. Precies wat je in de huidige arbeidsmarkt wilt.’ Om die reden onderzoekt de HR-afdeling van Woonzorg met regelmaat de status op de werkvloer. Dit team onderzoekt vragen zoals: ‘Waarom wil een medewerker bij Woonzorg werken? Wat moet er gebeuren wil hij/zij bij Woonzorg aangehaakt blijven?’ De HR-afdeling kiest ervoor dit niet vanuit onderbuikgevoel in te vullen, maar te toetsen aan de hand van onderzoek.

‘Het is belangrijk om je onderbuikgevoel te onderzoeken en te valideren.’

Behoeften medewerkers

Dit zorgt voor een nauwkeurige analyse van de behoeften van het personeel. Hierdoor kan HR pijnen beter wegnemen en wensen bespreekbaar maken. ‘Als je die informatie van de werkvloer niet ophaalt, wordt het maken van strategische plannen en keuzes fingerspitzengefühl. Wij willen ons onderbuikgevoel onderzoeken en valideren. Op basis van uitkomsten, kunnen wij weloverwogen prioriteren.’

De Barn is voor deze jaarlijkse onderzoeken, en de periodieke pulse metingen, de vaste partner van Woonzorg. ‘Onze contactpersoon, Maarten Paul, verdiept zich in onze organisatie, visie en ambities. Hierdoor kan hij ons scherp adviseren. De dienstverlening van De Barn gaat verder dan sec het uitvoeren van een onderzoek. Wij vertellen Maarten Paul waar wij naar op zoek zijn en wat we boven tafel willen krijgen. Vanuit daar pakt hij het stokje over.’

Aan de hand van de vervolgonderzoeken hebben wij inzicht in de status en kunnen we als HR team gericht voorstellen voor verbetering aandragen.

Een voorbeeld: werkgeluk

Lonneke schetst een voorbeeld. Het HR-team hanteert een model voor werkgeluk, gebaseerd op de vier P’s: purpose, people, progress, positivity. Vervolgens wil het team onderzoeken wat de algemene score op werkgeluk nu is; de nulmeting voor het vierjarenplan op dit onderwerp. Deze nulmeting wil HR ieder jaar meten op progressie. Daarbij is er behoefte aan een verdieping op deze vier elementen. ‘Maarten Paul komt dan met voorstellen voor vragen en stellingen om deze onderwerpen goed te onderzoeken, maar ook om de antwoorden te kunnen duiden met het thema: werkgeluk. Vervolgens komt Maarten Paul met een helder rapport dat voor iedereen in de organisatie te begrijpen is. Hierin staat waarop we goed scoren. Ook beschrijft hij op heldere wijze verbeterpunten. Vervolgens gaan we ideeën verzinnen om hieraan gehoor te geven. Aan de hand van de vervolgonderzoeken hebben wij inzicht in de status en kunnen we als HR team gericht voorstellen voor verbetering aandragen.’

Gespreksstof voor de hele organisatie

Deze rapporten zijn niet alleen inzichtelijk voor het team. Ook aan de Raad van Commissarissen en de OR wordt het rapport gepresenteerd. ‘Ook hier schuift Maarten Paul aan. Ik heb in het begin weleens gedacht ‘kan ik dat niet gewoon zelf’, maar iedere keer bewijst Maarten Paul zijn meerwaarde tijdens deze rapportpresentaties.’

Het rapport dat De Barn maakt is gespreksstof voor de hele organisatie. Teams gaan onderling het gesprek aan, zowel op strategie als operationele uitvoering. ‘De rapporten worden in Jip en Janneke taal geschreven. Hierdoor zijn onderzoeksresultaten voor iedereen duidelijk. Je kunt alleen maar met elkaar in gesprek te gaan en ideeën voor verbeteringen aandragen als iedereen over hetzelfde praat.’

Helpende feedback

Woonzorg zet sterk in op organisatieontwikkeling, werkgeluk en waardegedreven werken. Al deze thema’s worden regelmatig onderzocht. ‘Hebben we als organisatie een nieuwe visie, dan gaan we die eerst peilen en meten. Zo is werkdruk een belangrijk element. Het is belangrijk hier serieus mee om te gaan. Door onderzoek weten we bij welke teams de druk het hoogste is en waar dat vandaan komt. Dan kun je samen met HR en het MT aan tafel. Om te kijken waar de kwetsbaarheden zitten en te bespreken wat nodig is om de druk te verlagen. ‘Groot voordeel bij deze medewerkersonderzoeken is het anonieme aspect. Hierdoor zijn mensen sneller geneigd eerlijk en constructief kritisch te zijn. Juist op deze kritische feedback bepalen wij onze koers. Samen.’

Lees verder:

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193