Scherp stellen op de toekomst kan volgens Björn Stenvers, directeur Eye Care Foundation, alleen met een goed onderbouwde meerjarenstrategie, gestoeld op een professionele basis. Het fundament daarvoor bestaat naast heldere doelstellingen ook uit een goede analyse van de kwetsbaarheden en kansen van de organisatie en het speelveld. Voor Björn is het cruciaal om op basis van gedegen onderzoek de koers te bepalen en bij te stellen. ‘Dat zijn we onze medewerkers, doelgroep, stakeholders en donateurs verplicht.’

Onderzoek

Net bij Eye Care in dienst begon Björn met het team direct met het ontwikkelen van een onderzoek. Dit onderzoek was ter voorbereiding op een gezamenlijke meerjarenstrategie voor de wereldwijde aanpak van deze ngo (niet-gouvernementele organisatie). ‘Zo wilden we op diverse SDG’s (Sustainable Development Goals) en bepaalde groei-indicatoren meer focus leggen. Zeker als ngo kun je je strategie niet bepalen puur op basis van onderbuikgevoel en activiteiten uit het verleden.’ Björn zocht een onderzoeksorganisatie die niet alleen analytisch sterk was, maar ook zakelijk en commercieel kon meedenken. Mede aan de hand van de input uit individuele medewerkersinterviews en internationaal deskresearch, uitgevoerd door De Barn, is Eye Care in staat geweest de ontwikkeling van haar strategie verder aan te scherpen en verder koers te geven aan de mission statement.

 

‘Doordat we onze succesindicatoren glashelder hebben, houden we focus op de activiteiten waarmee we echt verschil maken.’

Aanscherpen van kansen

‘Onze medewerkers zijn onze vijfde P. Zonder onze mensen geen product. Het is essentieel dat ons collega’s zich thuis én verantwoordelijk voelen voor het behalen van de doelstellingen. Door een goede analyse van de behoeften en ideeën van medewerkers krijgen zij een meer centrale rol. Dit leidt tot meer betrokkenheid en binding. De medewerkersinterviews hebben hier zeker toe geleid.’

Uit het onderzoek, waarvan ook een SWOT-analyse onderdeel was, kwam ook een mooie kans op het gebied van bedrijfsrisicospreiding naar voren. ‘In plaats van één persoon per portefeuille werken we nu met partners en buddy’s samen. Dat komt de weerbaarheid en de continuïteit op portefeuilles ten goede. Men kan nu nog efficiënter samenwerken.’

Een ander verbeterpunt was het optimaliseren van de softwareapplicaties naar één wereldwijde, centrale kern voor administratie en projectbeheer. ‘Onze CFO heeft dit geweldig opgepakt en gezorgd dat ons centrale software pakket het kloppend hart van de organisatie is.’ Softwareapplicaties zijn naadloos geïntegreerd. Dit voorkomt handwerk en fouten en zorgt voor beter inzicht. Deze inzichten worden nu makkelijker gedeeld met het MT, stakeholders en medewerkers, waar ook ter wereld.

‘Onze projectresultaten zorgen voor inkomsten en zorgen voor het geluk van de medewerker. Het is zo ontzettend belangrijk om deze resultaten periodiek te delen, om te laten zien welke impact we met onze projecten maken. Doordat we onze succesindicatoren glashelder hebben, houden we focus op de activiteiten waarmee we echt verschil maken.’


Bronvermelding

Volgens Björn is De Barn in staat om snel de vinger op de zere plek te leggen. ‘Zowel in onderzoek, het presenteren van het onderzoek en het geven van advies, is zij beresterk. Maarten Paul, onze contactpersoon, komt met strategisch advies dat direct toepasbaar is. Daarnaast is het voor mij belangrijk dat de onderzoeksresultaten zijn voorzien van bronvermeldingen. Op die manier kan ik zelf wat benchmark doen, wat erg leerzaam is.’

Björn sluit af: ‘De kansen die uit de verschillende onderzoeken naar voren kwamen hebben ertoe geleid dat er een stevig fundament voor deze prachtige organisatie staat. We blijven verder optimaliseren en professionaliseren want dat verdienen deze organisatie, haar doelgroep, medewerkers en donateurs.’

***

Uitdaging

Voor het opstellen van een gedegen meerjarenplan voor de hele organisatie wereldwijd, zocht Björn niet alleen naar kwetsbaarheden en kansen, maar ook naar nieuwe mogelijkheden voor het verder optimaliseren van de organisatie en het sneller behalen van doelstellingen. Björn zocht een onderzoeksorganisatie die niet alleen analytisch sterk was, maar ook zakelijk en commercieel kon meedenken.

Oplossing

De Barn voerde individuele medewerkersinterviews uit en zorgde voor een uitgebreid internationaal deskresearch. De resultaten hiervan werden in een strategisch adviesplan, inclusief SWOT-analyse, uiteengezet.

Resultaat

Objectief onderzoek zorgde ervoor dat het onderbuikgevoel van het management werd bevestigd. Kwetsbaarheden kwamen aan het licht en kansen werden in kaart gebracht, waarvoor direct oplossingen werden geboden. Er wordt nu gewerkt met een globaal softwaresysteem, met aan de basis een duidelijk dashboard. Volgens medewerkers is Eye Care een fijne en veilige plek om te werken.

Over Eye Care

Wereldwijd zijn er 253 miljoen mensen met een visuele handicap. 36 miljoen van deze mensen is blind, 217 miljoen is slechtziend. Maar liefst 89% van de mensen met een visuele handicap woont in een ontwikkelingsland. In ontwikkelingslanden leidt blindheid tot grote economische en sociale problemen. Blinde mensen kunnen doorgaans zelf niet meer werken en zijn afhankelijk van familieleden en vrienden. 90% is te voorkomen of te genezen; bijvoorbeeld door een staaroperatie of een goede bril op sterkte.

De beschikbare behandelingen ter preventie en genezing van blindheid zijn de meest effectieve en goedkoopste van alle maatregelen op het gebied van gezondheidszorg. Eye Care Foundation heeft een wereld voor ogen waarin onnodige blindheid niet langer de mogelijkheden van mensen beperkt. Een wereld waarin de ongelijke toegang tot goede en bereikbare oogzorg verdwenen is en iedereen de mogelijkheid heeft met een scherp zicht een toekomst op te bouwen. Maar zonder de hulp van u als donateur is het onmogelijk om dit te bereiken.

Lees verder:

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193