Renée Jongejan bekleedde directeursfuncties bij het Frans Hals Museum en het Mauritshuis. In beide organisaties werkte ze met De Barn samen aan medewerkersonderzoeken. Het bleken waardevolle analyses voor de toekomst van beide musea. ‘Hierdoor floreren niet alleen medewerkers, maar ook organisaties beter.’

De onderzoeken die in opdracht van Renée door De Barn zijn uitgevoerd, vonden altijd anoniem plaats. Een groot voordeel volgens Renée, omdat mensen dan de ruimte voelen om eerlijk te reflecteren. In 2021 vond in het Mauritshuis een grootschalig onderzoek plaats.

Hierbij werden drie hoofdthema’s onder de loep genomen: organisatie & cultuur, processen & middelen en strategie & leiderschap. Ook werden corona, diversiteit en inclusiviteit als subthema’s meegenomen. Over al deze onderwerpen werden aan de medewerkers open en gesloten vragen gesteld en stellingen voorgelegd. De uitkomst was een helder rapport met concrete adviezen.

De bevestiging

‘Er kwamen uit dit onderzoek geen verbazingwekkende uitkomsten. Het was meer de bevestiging die we nodig hadden om de strategie voor de toekomst verder uit te stippelen. ’Als positieve punten kwamen naar voren dat medewerkers zich uitgesproken trots voelden om in het Mauritshuis te werken. Ook de samenwerking met collega’s en het management werd goed beoordeeld. Mensen voelden zich geaccepteerd zoals ze zijn. Verbeterpunten die uit het onderzoek kwamen, waren de hoge werkdruk en de onderlinge afstemming van werkzaamheden. Ook het informeren over toekomstplannen, vanuit het management naar medewerkers, mocht meer aandacht krijgen.

‘Ik raad iedere organisatie een medewerkersonderzoek aan. Dingen worden hierdoor beter bespreekbaar. Hierop kun je ook je strategie finetunen, waardoor de neuzen sneller dezelfde kant op staan.’

 

Helder rapport

‘De informatie die het rapport opleverde was erg waardevol. De essentie van de ‘pijn’ kwam snel naar boven. Ik heb sowieso alle trajecten met De Barn als zeer prettig ervaren. Maarten Paul, onze contactpersoon, is open en zaakkundig. Hij heeft een goed oog voor de belangen die spelen en is analytisch ingesteld.’ Dit alles leidde volgens Renée tot een goed uitgebalanceerd rapport. ‘Je kunt analytisch sterk zijn, maar iets begrijpelijk vertalen, is een ander vak. Beide disciplines verstaat De Barn.’

Het rapport besprak Renée vervolgens met de OR. Daarnaast verzorgde De Barn een presentatie voor de hele organisatie. Tijdens dit moment werden de bevindingen teruggekoppeld. Vervolgens moesten het rapport en de adviezen natuurlijk wel opgepakt worden. Renée stelde hiervoor een projectgroep samen met een representatieve samenstelling vanuit de organisatie. ‘We hebben de aandachtspunten, zoals de werkdruk en onderlinge communicatie, in de groep gegooid en aan iedereen gevraagd met concrete voorstellen te komen. Bij voorkeur eerst voor het laaghangende fruit, zodat we snel zichtbare verbeteringen konden doorvoeren.’

Concrete voorstellen na medewerkersonderzoek

Er ontstonden initiatieven voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van management vaardigheden. Ook werd aandacht gegeven aan het prioriteren van projecten. ‘Binnen een museum werk je met bevlogen mensen met veel ideeën en initiatieven. Het enthousiasme binnen de culturele sector is enorm groot, maar anderzijds ook de werkdruk. Zonder het enthousiasme te temperen is het wel zaak om samen realistisch te blijven. Een resultaat daarvan is dat we meer projectgericht zijn gaan werken. Er wordt nog beter bepaald wat de doelstelling, het proces, de middelen en de timing zijn.’

Daarnaast kwamen er ook voorstellen voor de interne communicatie. Er werd gekeken hoe men nu met elkaar samenwerkt en hoe het anders kan. ‘De vergadertijden zijn verkort en er is een duidelijke agenda. Er wordt gestuurd op goed voorzitterschapschap en de verduidelijking van ieders rol in de meeting. We hebben onze zaakjes inmiddels beter op orde.’

‘Het voordeel van een rapport dat door iedereen binnen de organisatie, van schoonmaker tot HR-manager, wordt begrepen zorgt voor minder weerstand bij veranderingen die je wilt doorvoeren.’

Werk aan de winkel

Na een onderzoek weet je waar het goed gaat en waar nog werk aan de winkel is. Je krijgt eerlijke feedback van medewerkers, die op een generieke manier wordt vertaald. ‘Ik raad iedere organisatie, in welke sector dan ook, aan om ieder jaar of minimaal iedere twee jaar een medewerkersonderzoek te houden. Zaken worden hierdoor echt beter bespreekbaar. Hierop kun je ook je strategie finetunen, waardoor de neuzen sneller dezelfde kant op staan.’

Geen weerstand bij verandering

‘Het voordeel van een rapport dat door iedereen binnen de organisatie, van schoonmaker tot HR-manager, wordt begrepen zorgt voor minder weerstand bij veranderingen die je wilt doorvoeren,’ aldus Renée. ‘Ook de notoire sceptici konden we laten zien dat hun mening niet ieders mening was. Het scheelt veel discussie als je kunt zeggen: ‘Ik snap dat jij dit vindt, maar de rest van de organisatie wil toch echt iets anders. Zo krijg je ook de uitzonderingen mee.’

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193