Eén van de belangrijkste onderdelen van het ontwerpen van een onderzoek is het kiezen van de juiste thema’s. Dat maakt dat een substantieel onderdeel van het begeleiden van een onderzoekstraject gaat zitten in advies op dit vlak. In deze blog lees je welke variabelen hierin een rol spelen.

Relevantie

Ervaring leert dat opdrachtgevers bij het samenstellen van een vragenlijst geneigd zijn teveel thema’s op te nemen. De mens is van nature nieuwsgierig en waarom zou je jezelf beperken? Nou, daar is een goede redenen voor. Met een onderzoek creëer je verwachtingen. Respondenten verwachten dat met alle onderwerpen aan de slag gegaan wordt. Stel jezelf daarom bij iedere stelling de vraag: Ga ik werkelijk iets doen met de antwoorden? Zo niet, laat de vraag dan achterwege.

Lengte

Zorg ervoor dat een onderzoek niet al te lang is om te voorkomen dat respondenten afhaken voordat de volledige vragenlijst is ingevuld. Oftewel, houd rekening met de tijd die het een respondent kost om een onderzoek in te vullen. In het geval van een medewerker mag dat niet meer dan 12 minuten zijn. In het geval van klanten of leden is het raadzaam niet meer dan vijf minuten van hun tijd te vragen. En je zult zien, dit is al veel gevraagd. In het geval van medewerkers mag je rekening houden met een response rate van rond de 60% en in het geval van klanten en leden ligt dat gemiddeld tussen de 15 en 20%.

Ontwikkeling

Als je besloten hebt tot een periodiek onderzoek onder dezelfde groep respondenten dan is het interessant te kiezen voor een combinatie van ‘terugkerende thema’s’ en ‘actuele thema’s’. De terugkerende thema’s meet je iedere keer waardoor je een duidelijke ontwikkeling kunt zien binnen de organisatie. Door ook open vragen te stellen, kom je erachter wat de redenen zijn voor de ontwikkeling. De actuele thema’s bieden de flexibiliteit om op zaken in te gaan die spelen maar die helemaal niet vooruit te plannen zijn.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit klinkt in theorie allemaal behoorlijk logisch en voor de hand liggend. De praktijk is echter iets weerbarstiger. Neem het eerste punt, relevantie: probeer maar eens met een aantal mensen te bepalen wat wel en wat niet meegenomen wordt in een onderzoek. Neem van mij aan dat het helpt als je hierin begeleid wordt.

Wij merken dat veel opdrachtgevers van De Barn bij het ontwerpen van een medewerkersonderzoek voor de vaste onderdelen Organisatie & Cultuur, Proces & Middelen en Strategie & Leiderschap kiezen en dit aanvullen met een actueel thema waar even diep op ingegaan wordt. De invulling van de hoofdstukken, de formulering van de stellingen en vragen, is volledig op maat, maar de thema’s bieden een goede leidraad.

Voor klantenonderzoek vormen de hoofdstukken Algemeen beeld, Samenwerking en Dienstverlening vaak de basis voor een onderzoek. Ook in een klantenonderzoek kan aandacht besteed worden aan een actueel thema maar, zoals eerder genoemd, zal dat dan ten koste gaan van andere thema’s omdat je je moet beperken in de lengte van het onderzoek.

Wil je meer weten over de ideale vormgeving van een onderzoek voor jouw organisatie, neem gerust contact met ons op!

Lees verder:

Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Wij delen periodiek een overzicht van onze inzichten en hopen u zo te inspireren.

Behoefte aan een gratis adviesgesprek?

Bel ons op +31 6 11342193