Werkwijze

De Barn gebruikt een zelfontwikkelde, uitvoerig geteste methode om te analyseren waar uw organisatie staat en wil staan. De basis is een beknopt en geïntegreerd onderzoek onder uw belangrijkste stakeholders, zoals medewerkers, klanten, prospects en partners. De volgende thema’s komen hierbij aan bod: Organisatie & Cultuur, Proces & Middelen, Strategie & Leiderschap, en Markt.

de-barn-voorbeelden-van-stakeholders

Uw resultaten spiegelen we aan die van andere organisaties in Nederland, waardoor we uw beleidsprioriteiten weloverwogen kunnen vaststellen. Op basis daarvan maken we een concreet actieplan dat duidelijke antwoorden geeft op uw vragen en concrete oplossingen biedt voor uw organisatie.

Om dat te stroomlijnen geven we workshops waarin we uw management en medewerkers actief betrekken bij de verbeterthema’s die uit de analyse voortkomen. We nodigen deelnemers uit mee te denken en mee te werken aan concrete verbeteracties. Daardoor vergroot u het draagvlak voor verandering en verstevigt u de betrokkenheid van management en medewerkers. Dat is essentieel voor een succesvol verbetertraject.

de-barn-methode-stakeholderonderzoek

Voorbeelden van verbeterpunten die de Barn vertaalt naar concrete acties zijn:

  • De gemiddelde omzet per klant vergroten.
  • Uw verdienmodel ontwikkelen of uitbreiden.
  • De tevredenheid en loyaliteit onder uw stakeholders verbeteren.
  • Uw organisatie strategisch (her)positioneren.
  • Uw leiderschap doelgericht versterken.
  • Nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten.
  • Besluitvormingsprocessen waarbij meerdere stakeholdergroepen betrokken zijn versnellen.

de-barn-nieuws