Werkwijze

De Barn gebruikt een zelfontwikkelde, uitvoerig geteste methode om te analyseren waar uw organisatie staat en wil staan. De basis is een beknopt en geïntegreerd onderzoek onder uw belangrijkste stakeholders. Met slimme vragen geeft De Barn snel inzicht in de gebieden, de functies en de stakeholders die aandacht verdienen binnen en buiten uw organisatie.

Uw resultaten spiegelen we aan die van eerdere metingen of die van andere organisaties in Nederland, waardoor we uw beleidsprioriteiten weloverwogen kunnen vaststellen.

De concrete verbeteracties die hieruit voortvloeien vergroten de winst en waarde van uw bedrijf. Op korte en lange termijn, duurzaam en toekomstgericht.

Waar andere bureaus na de presentatie van een rapport weg zijn, blijft De Barn om u te helpen met het doorvoeren van veranderingen. Wij geloven namelijk in langdurige relaties.