Waterschap Hunze en Aa’s

Waterschap-Hunze-en-Aa's-midden-in-de-maatschappijWaterschappen behoren tot de oudste overheidsinstellingen van ons land. Niet gek in een land dat voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt.  In Nederland hebben zij drie kerntaken: waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en zogenaamde ‘waterkeringszorg’. Alle bewoners, agrariërs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere gebruikers van een gebied zijn op het gebied van water dus afhankelijk van het betreffende waterschap.

Waterschappen hebben een grote verantwoordelijkheid en zijn organisaties die van oudsher erg naar binnen gekeerd zijn. In de huidige maatschappij is het echter vanzelfsprekender dat organisaties duidelijker communiceren over verantwoordelijkheden en taken. Waterschap Hunze en Aa’s is hier al enige tijd bewust mee bezig, bijvoorbeeld door op lagere en middelbare scholen het waterbewustzijn onder leerlingen te vergroten. In een nieuwe fase heeft het bestuur de Barn gevraagd om na te gaan hoe MKB ondernemers, lokale bestuurders en medewerkers van maatschappelijke organisaties het imago van Waterschap Hunze en Aa’s omschrijven en hoe zij denken over de samenwerking met en de communicatie vanuit de organisatie. Dit uitgebreide traject gaat in het vierde kwartaal van 2016 van start.

MEER NIEUWS