Succesvol stakeholdermanagement in 3 stappen

We kennen ze allemaal wel: cases als gedupeerde spaarders die hun bank voor de rechter slepen, franchisenemers die hun moederbedrijf aanklagen, boze aandeelhouders die hun aandelen verkopen, reorganisaties die compleet mislukken doordat draagvlak onder medewerkers ontbreekt. Niets is schadelijker dan dat klanten, prospects, gedreven medewerkers, partners in de keten of andere belangrijke stakeholders ontevreden weglopen of zelfs je organisatie in een kwaad daglicht zetten. Maar hoe zorg je er nu voor dat je je stakeholders zo goed mogelijk bedient, zodat ze enthousiast en loyaal zijn en blijven? Hoe speel je het beste in op hun behoeften, belangen en doelen? En hoe neem je deze mee in de bepaling van je strategie?

Er zijn genoeg voorbeelden van organisaties die de aansluiting met hun stakeholders kwijtraken. Ze spelen onvoldoende in op veranderende behoeften in de markt, geven geen gehoor aan onvrede onder klanten, en stellen het eigenbelang voorop boven het belang van de omgeving. Terwijl stakeholders dé bron van kennis en informatie zijn en zeer belangrijke ambassadeurs van je organisaties kunnen zijn. Jouw stakeholders bepalen het succes van je organisatie, het is dan ook de kunst om een zo effectief mogelijke stakeholderstrategie te voeren. Maar hoe doe je dat?

STAP 1: Breng  je stakeholders in beeld en vraag ze om feedback
Om te beginnen moet iedere organisatie weten wie haar stakeholders zijn, welke behoeften en belangen zij hebben en hoe zij de organisatie percipiëren. Breng je stakeholders in kaart en investeer in ze door te vragen naar hun mening en ideeën. Zij kennen je organisatie als geen ander en weten je haarfijn uit te leggen wat goed gaat binnen je organisatie en wat beter kan. Leer je stakeholders dus beter te begrijpen, beter te bedienen en beter te activeren.

Dit klinkt misschien logisch, maar het blijkt in de praktijk een lastige opgave voor organisaties. Zeker als je dit structureel en vooral zuiver, oprecht wilt doen. Het levert echter veel op: het vergroot de winst en waarde van je bedrijf. Op korte en lange termijn, duurzaam en toekomstgericht. Maar alleen als je jouw stakeholders de juiste vragen stelt en niet bang bent om aan de slag te gaan met de antwoorden.

Een eerste inventarisatie kun je relatief snel en eenvoudig maken. Voor verdieping kun je gebruik maken van een stakeholderonderzoek. Hiermee krijg je een duidelijk beeld van de waarde van je verschillende stakeholdergroepen voor je organisatie, en waar de zwakten en kansen van je organisatie liggen. Door je onderzoeksresultaten te spiegelen aan die van andere organisaties wordt helder waar je organisatie relatief in uitblinkt en waar ruimte is voor verbetering. Dit stelt je in staat weloverwogen focusthema’s te bepalen.

STAP 2: Bepaal een strategie om je stakeholders beter te bedienen
Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie bepaal je focusthema’s. Als bijvoorbeeld uit de analyse naar voren komt dat klantvriendelijkheid, adequate en snelle communicatie, en transparante contracten en prijzen belangrijke issues zijn voor klanten en prospects van de organisatie, dan kunnen dat de focusthema’s worden. Vervolgens bepaal je een strategie en beleid die concrete oplossingen bieden voor de gekozen focusthema’s binnen je organisatie.

Om dit proces goed te stroomlijnen kun je denken aan een workshop waarin je het management en medewerkers actief betrekt bij de focusthema’s. Door stil te staan bij de oorzaak van de huidige situatie van een focusthema en te kijken naar oorzaken, kun je stapsgewijs een strategie bepalen om je stakeholders beter te bedienen. Door deelnemers mee te laten denken en mee te laten werken aan concrete verbeteracties vergroot je het draagvlak voor verandering en verstevig je de betrokkenheid van management en medewerkers. Dat is essentieel voor een succesvol verbetertraject.

STAP 3: Implementeer je strategie, monitor en evalueer
Is de strategie helder? En zijn daaraan gekoppelde acties duidelijk in de vorm van een plan, inclusief verantwoordelijken en een planning met harde deadlines? Dan kan de organisatie gericht aan de slag. Zorg voor een aanjager tijdens deze implementatiefase, die tussentijds de realisatie van acties monitort en evalueert.

Institutionaliseer vervolgens de continue dialoog met je belangrijkste stakeholders om te bepalen of je de juiste koers vaart, of je strategie en acties effectief zijn. Door je stakeholders periodiek te vragen naar hun mening en ideeën blijf je als organisatie op de hoogte van de wensen en behoeften van je omgeving en kun je bijsturen waar nodig. Dit is de sleutel tot een effectieve stakeholderstrategie en het succes van je organisatie.