NIEUWS: MVA

Sven-Heinen-MVA-de-Barn
Leden meer betrekken
Sven Heinen is mede-eigenaar van makelaarskantoor Smit & Heinen, en voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA). Onlangs koos MVA voor een verbetertraject van de Barn, bestaande uit een ledenonderzoek, gevolgd door workshops met verschillende commissies, gericht op het realiseren van een betere aansluiting tussen de MVA-dienstverlening en de behoeften van de ruim 500 leden. ‘De voornaamste reden om een onderzoek onder de leden te laten uitvoeren was om te toetsen hoeveel draagvlak er is voor het beleid van de vereniging en tegelijkertijd om leden meer te betrekken bij de vereniging’ aldus Sven.

Concrete verbeteracties
De resultaten van het onderzoek gaven het bestuur en de directie een duidelijk beeld van de wensen en behoeften van leden. Door de jaren heen is de dienstverlening vanuit het MVA-kantoor steeds breder geworden. Door bij leden na te gaan waar hun primaire behoeften liggen, ontstaat de mogelijkheid om keuzes te maken in het dienstenaanbod. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillende leeftijdsgroepen en regio’s in verschillende mate betrokken zijn bij de vereniging, en dat leden verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van het lidmaatschap. De resultaten hebben enorm geholpen bij de invulling van de visie en het beleid voor de komende jaren. Ledenonderzoek is dan ook een hele belangrijke bouwsteen voor een vereniging bij het bepalen van de doelen voor de toekomst.’

In een vervolgstadium heeft de Barn in de vorm van workshops met een zestal commissies handen en voeten gegeven aan de verkregen inzichten, met als resultaat een concreet actieplan met verantwoordelijken en deadlines.

MEER NIEUWS