NIEUWS: Hillig Meer

Chris-Schreve-Hillig-Meer-de-Barn

Drie jaar geleden richtte Chris Schreve een van de eerste natuurbegraafplaatsen van Nederland op: ‘Hillig Meer’. Met de opgedane kennis ging hij twee jaar later ook aan de slag met ‘Natuurbegraafplaatsen van Waarde’ waarin hij particuliere landgoederen helpt bij de realisatie van nieuwe natuurbegraafplaatsen. Binnen Hillig Meer koos Chris onlangs voor een stakeholderonderzoek onder medewerkers, cliënten, prospects en uitvaartorganisaties, om een compleet beeld te krijgen van zaken waarin de organisatie excelleert, en van zaken die verbeterd kunnen worden.

Weten wat er leeft bij cliënten en prospects
‘De belangrijkste reden om stakeholderonderzoek te doen was om onze dienstverlening nog beter af te stemmen op onze belangrijkste relaties. Hillig Meer is opgericht om een natuurgebied van 170 ha in stand te houden. Het draait bij een natuurbegraafplaats in eerste instantie om natuur, maar zoals je zult begrijpen staat de mens op een goede tweede plek. Naast alle contactmomenten rondom een uitvaart komen veel mensen vooraf hun eigen plek uitzoeken en reserveren. Dit gaat gepaard met veel voorlichting en empathisch contact. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te hebben in de behoeften en wensen van onze cliënten en prospects.

Het bevragen van prospects is interessant omdat ze zich in een andere fase bevinden dan je cliënten. Het geeft waardevolle inzichten, bijvoorbeeld ook omdat je een beeld krijgt waarom sommigen niet voor je kiezen. Daarnaast is het ook een contactmoment en kun je het onderzoek als een marketingtool beschouwen. Dit kun je nog eens extra kracht bijzetten door mensen tijdens het onderzoek de mogelijkheid te geven hun gegevens achter te laten indien ze behoefte hebben aan meer informatie of contact. Wij hebben van deze optie gebruik gemaakt en het heeft ons veel extra afspraken met klanten en prospects opgeleverd.’

Vergroting betrokkenheid onder partners en medewerkers
‘In het verlengde van ons onderzoek onder cliënten was het logisch om er ook uitvaartorganisaties in mee te nemen. Enerzijds voor feedback ter verbetering van de onderlinge samenwerking, wat uiteindelijk weer de ervaring van onze cliënt ten goede komt. En anderzijds zijn uitvaartorganisaties een belangrijke intermediair voor ons richting potentiële cliënten en is het voor ons relevant om ambassadeurs onder deze groep te creëren.

Tot slot de medewerkers. Ik zal niets nieuws vertellen als ik zeg dat een organisatie staat of valt met de mensen die er werken. Mijn collega’s bij Hillig Meer hebben een grote drive voor zowel de natuur als voor mensen en vinden daardoor veel intrinsieke motivatie in hun werk. Desondanks is het van belang om ze te vragen naar hun mening. Werknemers worden gelukkig als ze het gevoel hebben dat ze bij een groep horen en wanneer ze zelf succesvol kunnen bijdragen aan heldere organisatiedoelstellingen. Een medewerkersonderzoek is een goed middel om dit  voor elkaar te krijgen en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten.’

Aanscherping bedrijfsvoering en omzetvergroting
‘Het stakeholderonderzoek heeft ons meerdere zaken gebracht. Het belangrijkste is dat we daadwerkelijk meer inzicht hebben verkregen in de wensen en behoeften van de onderzochte doelgroepen. Dit zorgt voor aanscherping van je strategie, propositie en werkwijze, en het geeft meer focus.

De respons op het onderzoek was uitzonderlijk hoog, meer dan de helft van onze cliënten heeft bijvoorbeeld gereageerd. Dat laat zien dat er veel betrokkenheid is. Maar ook de waardering was zeer hoog. Cliënten waarderen ons met een 8,7 en prospects met een 8,8. Volgens mij was de Barn zelfs onder de indruk.

Los van de positieve punten hebben we ook verbeterpunten en bijbehorende prioriteiten helder gekregen. We hebben nuttige input ontvangen waarmee we heel gericht aan de slag kunnen. Van suggesties met betrekking tot faciliteiten en additionele ondersteunende diensten tot aan verbeteracties voor de samenwerking met uitvaartorganisaties. Ook hebben we het gewenste imago goed kunnen toetsen en hebben we inzicht gekregen in mogelijke nieuwe verdienmodellen. Het Barn traject heeft extra directe omzet gegenereerd en onze medewerkers zijn zo mogelijk nog trotser en betrokken geworden. Een goede zet dus waar we enorm veel aan hebben gehad.’

MEER NIEUWS