NBBU

NBBU-evaluatie-van-de-kerntaken

In februari 2016 startte de Barn een samenwerking met de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendorganisaties (NBBU). De Barn voert een ledenonderzoek uit onder alle 1000 leden van de NBBU en evalueert hierin de dienstverlening van de brancheorganisatie. De centrale vraag die hierbij speelt is hoe leden de NBBU beoordelen op het gebied van haar kerntaken, zoals belangenbehartiging en informatievoorziening. Ook staat het onderzoek stil bij thema’s als positionering en zichtbaarheid van de organisatie.

De uitkomsten van het onderzoek stellen de NBBU in staat weloverwogen bestuursprioriteiten te stellen. Door leden actief te betrekken bij optimalisatie van de dienstverlening, wordt draagvlak en betrokkenheid gecreëerd voor uitvoering van acties voor verdere verbetering van de organisatie en haar dienstverlening. Dit is belangrijk voor borging van het organisatiebeleid en het succes van NBBU.

MEER NIEUWS