Korzo betrekt medewerkers bij reorganisatie

korzo-betrekt-medewerkers-bij-reorganisatieDeze maand start de Barn met de uitvoering van een medewerkerstraject bij Korzo, een van de grootste Nederlandse dansproducenten van Nederland. De organisatie maakt een reorganisatie door vanwege teruglopende subsidie. Dit vraagt om een wijziging van de organisatiestructuur en een nieuwe vorm van interne en externe samenwerking. De directie wil medewerkers betrekken en vragen naar hun suggesties op dit gebied. Het medewerkersonderzoek zal eind dit jaar afgerond zijn, waarna in januari de onderzoeksresultaten gezamenlijk vertaald worden naar concrete acties. Het traject is een vervolg op het stakeholderonderzoek, dat de Barn in 2015 voor Korzo uitvoerde in het kader van het Kunstenplan, de Rijkssubsidie voor culturele instellingen. 

In het eerdere stakeholderonderzoek werden zowel producenten als partners van Korzo uitgenodigd feedback te geven op de bedrijfsvoering van de organisatie. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in Korzo’s prestaties op het gebied van culturele, sociaal-maatschappelijke en organisatorische waarden. De resultaten van het stakeholderonderzoek hielpen Korzo een goed onderbouwde aanvraag voor de rijkssubsidie in te dienen. 
‘De Barn heeft in heel korte tijd een helder en uitgebreid stakeholdersonderzoek voor Korzo uitgevoerd. Met als resultaat een rapport waar we trots op zijn en dat informatie biedt waarmee we aan de slag kunnen’ aldus zakelijk directeur Aukje Bolle. 

 

MEER NIEUWS