KORZO

Dansproducent-Korzo-Stakeholderonderzoek-ten-behoeve-van-subsidieaanvraag

In het kader van het Kunstenplan, de Rijkssubsidie voor culturele instellingen, voerde de Barn in november 2015 een stakeholderonderzoek uit voor Korzo, een van de grootste Nederlandse dansproducenten van Nederland. Zowel producenten (choreografen en theatermakers) als partners (theaters) van Korzo werden uitgenodigd feedback te geven op verschillende thema’s, die van invloed zijn op de prestaties van de dansproducent.

Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in Korzo’s prestaties op het gebied van culturele, sociaal-maatschappelijke en organisatorische waarden. De resultaten van het stakeholderonderzoek hielpen Korzo een goed onderbouwde aanvraag voor de rijkssubsidie in te dienen. ‘De Barn heeft  in heel korte tijd een helder en uitgebreid stakeholdersonderzoek voor Korzo uitgevoerd. Met als resultaat een rapport waar we trots op zijn en dat informatie biedt waarmee we aan de slag kunnen’ aldus zakelijk directeur Aukje Bolle. Binnenkort start de Barn ook met een aansluitend medewerkersonderzoek om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren.

MEER NIEUWS