Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke-Horeca-Nederland-evaluatie-van-dienstverlening-en-positioneringIn april 2016 start de Barn een samenwerking met de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Amsterdam (KHN). De KHN wil  haar 1600 leden nu en in de toekomst zo goed mogelijk bedienen en wil aan de vooravond van investeringen het net ophalen bij haar leden. Met een op maat gemaakt  onderzoek onder leden, potentiële leden en ex-leden onderzoekt de Barn de wensen, behoeften, en verwachtingen ten aanzien van de KHN.

De centrale vraag die hierbij speelt is hoe de KHN haar positie kan versterken, gericht op het behouden van bestaande leden en het aantrekken van nieuwe leden. Ook wordt expliciet stilgestaan bij de redenen om wel of geen lid te worden en hoe de vereniging jongere generaties aan zich kan binden.

De uitkomsten van het onderzoek stellen de organisatie in staat weloverwogen bestuursprioriteiten te stellen. Door leden actief te betrekken bij optimalisatie van de dienstverlening, wordt draagvlak en betrokkenheid gecreëerd voor uitvoering van acties voor verdere opbouw en verbetering van de vereniging en haar dienstverlening. Dit is belangrijk voor borging van het organisatiebeleid en het succes van de KHN.

MEER NIEUWS