Kingspan

Kingspan-marktleider-begint-bij-medewerkersKingspan, opgericht in 1972, is producent van duurzame bouwproducten. Eén onderdeel van deze internationale speler is ‘isolatie’ voor daken, muren, gevels, vloeren en luchtkanalen waarin het marktleider in Europa is. In verschillende landen, waaronder in Nederland, staan hypermoderne productiefaciliteiten waar innovatie de boventoon voert. Terecht is men daar trots op de bijdrage die geleverd is aan de renovatie van het in 1885 gebouwde Rijksmuseum waar ultradunne isolatieplaten de muren isoleren. Pierre Cuypers (1827-1921), de architect van het beroemde gebouw, zou trots zijn geweest als hij had geweten hoe Kingspan zijn gebouw onzichtbaar klaargemaakt heeft voor de 21e eeuw.

De directie van Kingspan is zich ervan bewust dat medewerkers een drijvende motor achter de marktgroei en kwaliteit van haar producten zijn en daarmee de basis van haar succes. In het strategisch plan 2016-2020 is dan ook veel aandacht voor ‘people management & development’. Eén van de concrete acties die in dit kader geformuleerd zijn, is een medewerkersonderzoek van de Barn. Door inzicht te krijgen in de drijfveren van medewerkers, en de ideeën en suggesties op te halen die medewerkers hebben in het kader van de bedrijfsvoering, denkt het bedrijf haar succes op de korte en langere termijn te vergroten. Voorbereidingen zijn tijdens de zomer getroffen en in september vond de eerste bijeenkomst met ambassadeurs uit de organisatie plaats. Samen met deze groep medewerkers is het onderzoek afgestemd op de specifieke situatie van Kingspan. In Nederland is het medewerkersonderzoek reeds uitgevoerd en dit najaar starten de onderzoeken in België, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en Polen. In het begin van het nieuwe jaar worden de onderzoeksresultaten opgevolgd met behulp van workshops. Hierin worden de resultaten gezamenlijk vertaald naar een concreet actieplan.

MEER NIEUWS