Bibliotheek Barneveld

Bibliotheek-Barneveld-klanten-en-bewoners

Bibliotheken zijn van oudsher plekken waar boeken en andere informatiedragers bewaard worden en ter beschikking staan voor het publiek. Technologische en maatschappelijke veranderingen, zoals de opkomst van computers en e-books en de verandering van tijdverdrijf, hebben bibliotheken de afgelopen decennia gedwongen hun bestaansrecht te evalueren en hun takenpakket te herzien. Bibliotheken van nu gaan verder dan de klassieke uitleen van boeken en leggen de focus meer op 1) leesbevordering, zowel voor kinderen als volwassenen, 2) digitale kennisontwikkeling, en 3) het creëren van een plek van samenkomst waar iedereen welkom is, om de krant te komen lezen, te studeren, een lezing bij te wonen, of simpelweg mensen te ontmoeten. Voor deze vernieuwde strategie gaan bibliotheken tegenwoordig met allerlei organisaties samenwerkingen aan. Denk hierbij aan scholen (‘de bibliotheek op school’), culturele instellingen (bijvoorbeeld theaters), muziekscholen, enzovoorts.

De directie van Bibliotheek Barneveld heeft de Barn gevraagd om enerzijds bestaande klanten te vragen naar hun ervaring met het huidige pakket aan diensten, en anderzijds bewoners van de negen aangesloten dorpskernen naar hun behoeftes binnen het spectrum van de kerntaken van de bibliotheek.

De resultaten van de onderzoeken dienen als input voor het Meerjarenbeleidsplan waarmee de bibliotheek haar maatschappelijke toegevoegde waarde aantoont bij de gemeente Barneveld. Daarnaast dient het traject ook om klanten en burgers te informeren over en te inspireren met het huidige dienstenpakket van Bibliotheek Barneveld.

MEER NIEUWS