Amsterdam Museum

Amsterdam-Museum-samen-werken-aan-gastvrijheidHet Amsterdam Museum, dat in 2015 genomineerd was voor de titel ‘Beste Museum van Nederland’, werkt continu aan gastvrijheid. Hiermee wil de organisatie het enthousiasme onder bezoekers blijven vasthouden en waar mogelijk verhogen. De Barn hielp het museum hierbij en voerde een hospitalitytraject uit, dat was opgebouwd uit een medewerkersonderzoek met aansluitend workshops waarin de resultaten vertaald werden naar gezamenlijk bepaalde verbeteracties. Het hospitalitytraject zorgde ervoor dat het museum haar huidige prestaties vasthoudt en blijvend kan verbeteren.

Het medewerkersonderzoek waarmee het traject startte ging verder dan alleen het meten van ‘hospitality’. Ook veel ogenschijnlijk ongerelateerde thema’s, zoals rolduidelijkheid, samenwerking, doelmatigheid, werkdruk en interne communicatie binnen een museum zijn indirect van invloed op de gastvrijheid die bezoekers ervaren. Daarom stond het onderzoek ook stil bij deze onderwerpen. De uitkomsten lieten volgens directeur Judikje Kiers op snelle wijze duidelijk zien wat goed gaat binnen de huidige bedrijfsvoering en wat de aandachtspunten zijn. Daarnaast kwamen medewerkers met de beste ideeën hoe de organisatie nog beter kan presteren en de bezoekerservaring verder kan verbeteren.

Tijdens workshops met teamleiders en het Kernteam Hospitality werd op efficiënte wijze de vertaalslag gemaakt, resulterend in een concreet actieplan, inclusief duidelijke afspraken, verantwoordelijken en deadlines. Door medewerkers actief te betrekken bij de uitdagingen van de organisatie verhoogde het museum de betrokkenheid onder medewerkers en eenheidsvorming binnen de organisatie. Daarnaast zorgde het ook voor meer bewustzijn en eigenaarschap voor door te voeren verbeteracties. Dit is belangrijk voor de borging van de visie en het succes van de organisatie. Door jaarlijks het hospitalitytraject te herhalen worden zowel de ontwikkeling van de organisatie, als de resultaten van de uitgevoerde acties inzichtelijk gemaakt.

MEER NIEUWS